Závěrečné práce

ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU

Tereza Nováková

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá návrhem kompostéru do interiéru. Kompostér se skládá z několika částí. Středové díly jsou stohovatelné s kruhovou základnou a tak je lze otáčet. Produkt je určen pro kompostování bioodpadu a pěstování rostlin. Kompostér je vhodný do jakékoliv místnosti. Tvar a celkový vzhled vychází částečně z prvotních skic a z technologických a materiálových nároků ve výrobě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.