Závěrečné práce

REKONSTRUKCE BÝVALÉHO PIVOVARU V BROUMOVĚ

Socha Dominik

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je rekonstrukce(konverze) bývalého pivovaru v Broumově. Snaží se nalézt současné hodnoty a odpovídá na otázky udržitelnosti návrhu. Výsledkem je nová náplň v podobě knihovny, bydlení, ZUŠ, galerie, sálu a kavárny. Primárním úsilím je tyto funkce přizpůsobit konstrukčnímu a architektonického ztvárnění pivovaru v návaznosti na přiléhající veřejné prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.