Diplomové práce

MOBILIÁŘ NA LETIŠTĚ

Barbora Hortová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zkoumala jsem nedostatky vybavení na letišti podle použitých materiálů, přes ergonomii, vzhled až po možnosti připojení k elektrické síti či internetu. O další poznatky mě obohatil formulář vytvořený pro cestující i rozhovor o požadavcích na budoucí vybavení na letišti Václava Havla v Praze. Na toto téma jsem se rozhodla podívat z jiného úhlu - z pohledu dítěte či z pohledu člověka, který letí poprvé. Úžas, který zažíváme, když vzlétáme, výhledy z okénka na mračné pole a úleva, když bezpečně přistáváme na zemi. Mou hlavní inspirací se staly právě mraky, které svým tvarem v lidech navozují příjemné pocity lehkosti, soukromí a bezpečí. V samotném návrhu se projevila i jejich tlumená barevnost - od bledě modré, přes blankytnou až po barvu noční oblohy. Dalším bodem mé práce bylo zapracování moderních trendů - odlehčená konstrukce a aplikace, která za užití Smart tracking systému kontroluje prostory letiště a zároveň dokáže pomocí aplikace uživatelům ukázat, kde najdou volné sedačky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.