Diplomové práce

NÁVRH MOBILNÍHO PRODEJNÍHO STÁNKU (PRO FARMÁŘSKÉ TRHY)

Magdalena Herbrychová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce na téma- Návrh mobilního prodejního stánku. Snaha o návrh transportního skladebného prodejního stánku s využitím převozních možností jízdního kola. S ohledem na jednoduchou konstrukci, snadnou manipulovatelnost a minimalistické řešení. Určený především pro exteriérové veřejné události, jako jsou farmářské trhy, jarmarky a festivaly. Možné také využít ve vnitřních prostorách odlehčené o střešní konstrukci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.