Diplomové práce

SET SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ

Lucie Koudelková

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

V současné době je nabídka trhu v oblasti osvětlení zaplavena ohromným množstvím produktů. Tyto produkty jsou však primárně řešeny pouze z tvarového hlediska a různých materiálových kombinací. Má diplomová práce se proto zaměřuje na problematiku osvětlení z jiného úhlu pohledu, a to konkrétně na světelné zdroje a jejich možné využití v domácnostech. Propojení elektronické platformy Arduino a důmyslného elegantního designu, může potencionálnímu zákazníkovi nabídnout z osvětlení zcela nový zážitek. Díky své konstrukci jsou jednotlivá žebra světel využívána jako vodiče světla a s pomocí barevných RGB LED diod tak umožňují rozmanité množství barevných kombinací a různých světelných programů, které lze přepínat pomocí mobilní aplikace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.