Diplomové práce

Měnitelná tribuna multifunkčního fotbalového stadionu

Petr Bláha

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.