Diplomové práce

REKREAČNÍ STŘEDISKO, KRAJ-KOŠICE

Lenka Kormaníková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.