Diplomové práce

INTELIGENTNÍ BUDOVA - POLYFUNKČNÍ DŮM PRAHA-ŽIŽKOV

Miloslav Mikulčík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.