Diplomové práce

EKUMENICKÝ KOSTEL S KOMUNITNÍM CENTREM NA PANKRÁCKÉ PLÁNI

Lucia Beňadiková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.