Diplomové práce

VERTIKÁLNÍ FARMA V PRAZE 4, NA PANKRÁCI

Yekaterina Popova

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.