Diplomové práce

Polyfunkční městský dům, Semily

Nicole Minichová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich potřebám a kulturnímu vyžití. Vize projektu je vytvořit základ pro ekonomický růst městské části Podmoklice v kontextu města Semil.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.