Diplomové práce

Mixed Use Na Knížecí

Daniel Parachin

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Transformace sudie polyfunkčního bytového domu do stupně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.