Diplomové práce

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA PROSTĚJOV

Martin Tomášek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.