S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

vedoucí Ústav urbanismu

Architekt–urbanista, který nově interpretuje ideu krásného města. Po absolvování FA ČVUT 1985 pracoval v Ústí nad Labem, svém rodném městě, ve Stavoprojektu (do 1991), kde poté několik let vedl magistrátní odbor rozvoje. V roce 1996 založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 2007 vede Ústav urbanismu na FA ČVUT. Zabývá se problematikou zadávání územních plánů a je organizátorem každoroční konference Inventura urbanismu. Zabýval se aktualizací územního plánu Ústí nad Labem, je spoluautorem paláce Zdar v Ústí nad Labem (2008), a kromě jiného navrhl řadu vil karteziánsky lapidárních tvarů. Své pojetí současného urbanismu popsal ve svých knížkách, např. Obec a sídlo. O krajině, urbanismu a architektuře (2013), nebo v Rukověti urbanismu (2016). V roce 2015 se podílel na přípravách pražského Metropolitního plánu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.