Lidé

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

vedoucí Ústav urbanismu

Architekt–urbanista, který nově interpretuje ideu krásného města. Po absolvování FA ČVUT 1985 pracoval v Ústí nad Labem, svém rodném městě, ve Stavoprojektu (do 1991), kde poté několik let vedl magistrátní odbor rozvoje. V roce 1996 založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 2007 vede Ústav urbanismu na FA ČVUT. Zabývá se problematikou zadávání územních plánů a je organizátorem každoroční konference Inventura urbanismu. Zabýval se aktualizací územního plánu Ústí nad Labem, je spoluautorem paláce Zdar v Ústí nad Labem (2008), a kromě jiného navrhl řadu vil karteziánsky lapidárních tvarů. Své pojetí současného urbanismu popsal ve svých knížkách, např. Obec a sídlo. O krajině, urbanismu a architektuře (2013), nebo v Rukověti urbanismu (2016). V roce 2015 se podílel na přípravách pražského Metropolitního plánu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík