V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ SOUBOR STAVEB DOPLŇUJÍCÍ MĚSTSKOU STRUKTURU HRADCE KRÁLOVÉ

Michal Čapek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.