Závěrečné práce

Bytový dům, Jablonec nad Nisou

Bílý Matěj

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Jablonci nad Nisou při ulici 5. května se navrhuje víceúčelový parkovací dům ve svažitém terénu. Zadáním bylo vytvořit dostatek parkovacích míst v dosahu stávající vlakové zastávky a plánovaného dopravního terminálu. Budova má zároveň pěším propojit ulici 5. května s horní vlakovou zastávkou. To je dosaženou schodištěm a věží - majákem, sloužícím jako rozhledna, s výtahy uvnitř. Věž doplňuje v trojici vizuálně podobných dominant věž radnice a věž kostela. V parteru parkovacího domu při ulici 5. května se nachází obchodní plocha. Součástí projektu jsou i dva bytové domy na střeše parkovacího domu. Právě ony bytové objekty jsou těžištěm této bakalářské práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.