Diplomové práce

Vinařství

Denisa Hrušková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt vinařství se nachází na vrchu Leskoun u Olbramovic u Moravského Krumlova. Objekt slouží pro výrobu, skladování a degustaci vína, přespávání pracovníků a odpočinku návštěvníků. Stavba je částečně zapuštěna ve svažitém terénu, orientace objektu je především na jihozápadní stranu. Prostory pro degustaci a návštěvníky se nachází v prvním nadzemním podlaží v jihovýchodní části. Severozápadní část prvního nadzemního podlaží je určena pro pracovníky, hlavní vinařská výroba a sklady se nachází v podzemních podlažích, kde je hlavním určujícím prostorem dvoupatrová tanková hala s ochozem. Koncept vinařství je představa pevně ukotveného výrobního domu v krajině, se kterou spolupracuje pomocí zasazení a užití přírodních materiálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.