Diplomové práce

MEDICÍNSKÉ ZAŘÍZENÍ

Šárka Masojídková

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Design nízkonákladového gynekologického křesla pro střední segment trhu s důrazem na levnější technologie. Hledání nedostatků současných řešení a na jejich základě hledání nové estetické a ergonomické souvislosti se zaměřením na samotnou pacientku. Vytvoření pohodlnějšího a pocitově příznivějšího vztahu k vyšetření.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.