Diplomové práce

Bydlení, Břevnov

Dominik Vácha

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh obytného souboru staveb "Bydlení Břevnov" v Praze.V souboru se nachází 4 obytné domy různé typologie obsahující dohromady 62 bytů. V rámci dokumentace pro staveb ní povolení byl podrobně rozpracován objekt Bytový dům 3 na jihozápadním rohu parcely.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.