Práce ateliérů ZAN

Lezecká stěna

Tereza Dudová

Anotace

Dům byl navržen jako kombinace studentského bydlení a lezeckého centra. Na vstup z jihozápadního nároží navazuje jednopodlažní část se šatnami, barem a dalším zázemím, která přechází v lezeckou halu. Tato hala tvoří téměř polovinu celého objektu a její výška se rovná výšce celé budovy. Osvětlení prostor je zajištěno velkými prosklenými plochami do ulice a střešním světlíkem. Venkovní lezecká stěna je umístěna na severní fasádě, do které je rovněž vsazeno venkovní schodiště vedoucí do bytu. První patro bytu tvoří především obývací pokoj s kuchyní. V druhém patře se nachází dvě ložnice s koupelnou. Obytné místnosti jsou situovány na jih a západ, koupelna je osvětlena shora.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann