Diplomové práce

Krajina ve městě, Praha - Trojmezí

Bc. Jan Bárta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hledám řešení pro pražské Trojmezí, které je součástí zeleného klínu města, které spojuje volnou krajinu s vnitřními strukturami města. Hledám využití pro jedno z největších doposud nezastavěných území ve vnitřním prstenci Prahy. Definuji rozhraní - Limit vymezující sídlo a krajinu, urbanizovaný a volný prostor. K udržení rozhraní a nezastavitelnosti volného prostoru navrhuji opatření:  intenzivnější zemědělské využití krajiny, tři “Domy v Limitu“ a další. Na straně města reguluji rozvojové a zastavitelné plochy. V Trojmezí se snažím vytvořit udržitelný, volný prostor, který může být dobrým příkladem symbiózy města, sídlištní periferie a krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.