Práce ateliérů ZAN

Azylový dům Praha Dejvice

Filip Chlápek

Anotace

Zadání_ Azylový dům je útočištěm pro matky v nesnázích. Dům představuje novou šanci pro jejich děti i místo odpočinku. Svým obyvatelům,  křehkým rodinám, poskytuje přístřeší a pocit domova. Pro toto místo jsem si vybral pozemek v Dejvicích. Projekt je rozdělen na institucionální a technickou část a na část soukromou. Návrh by měl podpořit koncept komunitního života, obyvatelé domu by se měli cvičit v sociálních dovednostech, budovat si nové vztahy a vazby, zároveň je však kladen i důraz na soukromí.

Myšlenka_Ze zadání jsem se snažil vytvořit prostředí, které poskytne jeho uživatelům pocit bezpečí s možností se postupně začlenit do komunity tohoto střediska/objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková