Práce ateliérů ZAN

Rodinný dům s ateliérem

Karolína Šafářová

Anotace

Hlavní myšlenkou celého návrhu byla snaha o vytvoření prostoru, který bude silný svojí jednoduchostí a zároveň bude zaujímat co nejmenší plochu pozemku. Rodinný dům je tvořen dvěma hranolovitými objemy. První z nich, natočený směrem do ulice, slouží jako obytná část. Druhý, podstatně menší objem, je věnován ateliéru. Tímto oknem je také možné vstoupit jedním ze dvou vchodů na terasu, která lemuje celé průčelí domu. Druhá terase je umístěna na severozápadní straně domu. Oproti první terase je skryta před zraky kolemjdoucích na ulici a zajišťuje tak větší soukromí. Zároveň slouží jako propojení obytné části domu s navazující zahradou, která se nachází na zadní části pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek