Práce ateliérů ZAN

Anotace

A co tedy měnit? Nad ruchem města, na dosah Vyšehradu, přitom v přírodě. Pod nohama, co se tvořilo miliony let. Dole život silnic, mostů, železnic, nahoře život přírody. Tak co měnit, neměnit, přidávat. Pohyb a změna. Zdánlivá nekonečnost, přitom končí. Opakující se zmenšující kruhy. Ztrácení a nacházení. Co předcházelo a co následuje. Gradace vrcholí v centru. SPIRÁLA

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková