Práce ateliérů ZAN

Dřevěné domy

Richard Cirják

Anotace

Návrh projektu rekreačních domků sloužících pro odpočinek a rekreaci. Práce se skládá z prostorového řešení 4 objektů stavebně propojených a jemně vložených do přírodního prostředí tak, aby spoluvytvářely jedinečné místo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.