Práce ateliérů ZAN

Azylový dům Praha Dejvice

Sabina Císařová

Anotace

Azylový dům je útočištěm pro matky v nesnázích. Dům představuje novou šanci pro jejich děti i místo odpočinku. Svým obyvatelům, jejich křehkým rodinám, poskytuje přístřeší a pocit domova. Tento projekt jsme navrhovali na pozemek v Dejvicích. Návrh by měl podpořit koncept komunitního života, obyvatelé domu by se měli cvičit v sociálních dovednostech, budovat si nové vztahy a vazby, zároveň je však kladen i důraz na soukromí.

V návrhu jsem se snažila o vytvoření příjemného místa, které bude navozovat pocit domova, bezpečí a klidu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková