Výstava ateliérových prací

Paralelní trasa u nosorožců

Barbora Kováříková

Anotace

Jedná se o návrh paralelní trasy kolem nového výběhu nosorožců. Projekt je možné primárně rozdělit na 3 části - stezku, lávku a pobytové schody. Při návrhu trasy se počítá s rozšířením hranice Safari Parku, navrhovaná stezka vede od rozcestníku přes výběh paovcí afrických, kolem výběhu buvolů kaferských až k roklině nového výběhu nosorožců u řeky Netřeby. V nejužším místě údolí je navržena lávka, která spojuje oba břehy a na straně severní přechází k pobytovým schodům. Schody jsou orientovány k jihu, mají lidem umožnit odpočinek mimo rušnou trasu ZOO na místě obklopeném zelení a využít případného občerstvení v blízkém bufetu na plošině nad roklinou. Projekt se snaží zachovat morfologii místa a využívat terén bez zbytečných zásahů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr