Práce ateliérů ZAN

Na hraně

Klára Hechtová

Anotace

Projekt zaměřený na návrh vyhlídky v oblasti Děvína a Dívčích hradů. Cílem bylo navrhnout místo, které poskytne návštěvníkům pohled na panorama Prahy z jiného úhlu, než jsme zvyklí u typicky turistických lokalit. Zároveň místem navázat na současnou pěší síť, která prochází celým územím, či navrhnout cesty nové a přizpůsobit tak okolí nově navrženému prvku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková