Závěrečné práce

Galerie Otto Herberta Hajeka

Linková Alena

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem této bakalářské práce je návrh novostavby galerie pro stálou expozici místního rodáka a umělce Otto Herberta Hajeka. Galerie by měla nabídnout větší výstavní prostory, zázemí a lepší osvětlení vystavovaných uměleckých děl. Galerie bude umístěna nedaleko historického jádra Prachatic – do Štěpánčina parku. Společně s dalšími dvěma budovami (knihovnou a komunitním centrem) bude dotvářet Centrum Otto Herberta Hajeka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.