Práce ateliérů ZAN

Rodinný dům s ateliérem

Pavel Pešek

Anotace

Objekt rodinného domu je umístěn na pozemek v Praze 6 Hanspaulce, mezi ulicemi Na Špitálce, Na Kodymce, Neherovská a Na Fišerce. Vychází z jednoduché kompoziční hmoty, ze které vystupuje hranol atelieru a garáže. Jedná se o dvě vzájemně propojené části domu, které na sebe provozně navazují. Otevřené prostory s průhledy a maximální propojení interiéru se zahradou tvoří ideální prostředí pro odpočinek a relaxaci. Obytná zóna má výhledy do zahrady. Domov tedy netvoří pouze vlastní dům, ale také pozemek, jehož hranice jsou lemovány živým plotem a dotváří celkovou atmosféru místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek