Práce ateliérů ZAN

Splynutí - vyhlídka

Eliška Syrůčková

Anotace

Vidět věží sta
Poznat známá místa
Plynout Prahou
Splynout s Prahou
Uniknout z ruchu velkoměsta
Nechat se vést, kam vede cesta
Plynout krajinou
Splynout s krajinou

Vyhlídková plošina s vyvýšenou lávkou na území PP Ctirad je inspirovaná jemně zvlněným terénem, na který opticky navazuje a při příchodu rámuje obraz Prahy. Vyvýšená lávka umožňuje široký rozhled jak na Prahu, tak na louky v okolí. Pobytová plošina svým tvarem upozorňuje na zajímavé dominanty panoramatu. Plocha propojuje několik cest a slouží jako místo pro setkávání a odpočinek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková