Práce ateliérů ZAN

Mothers' Home - Azylový dům v Dejvicích

Elizabeth Haywardová

Anotace

Mothers' Home je azylový dům pro matky s dětmi v nesnázích. Je to místo odpočinku, regenerace, pozvolné integrace zpět do lucidní společnosti. Projekt je umístěn na parcele v Dejvicích, kterou v jiném životě obývá všemi milované místo shluku - Dejvická Klubovna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková