Práce ateliérů ZAN

Azylový dům Praha Dejvice

Gabriela Blažková

Anotace

Mothers home - azylový dům, místo pro matky s dětmi v tísnivé situaci, situován v pražských Dejvicích. Ze své samotné podstaty je především betonový, masivní a nepoddajný. Pevnost zaručující bezpečí. Azylový dům je rozdělen na dvě části. Budova určena ke společenským akcím leží o něco málo blíž k ulici Generála Píky a je tak vstřícnější k příchodu cizích lidí. Druhá budova je určena pouze pro matky s dětmi. Tyto dva rozdílné světy spojuje mostek a vytváří se tak symbolický spojovník mezi venkovním světem a světem žen v nesnázích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková