Práce ateliérů ZAN

Fun Palace II: Ranger House

Miroslav Sedláček

Anotace

Mým záměrem bylo vytvořit dům pro dva lidi, ve kterém bude pobývat správce areálu a trávit veškerý volný čas. Prostory jsou odděleny, co nejvíce od exteriéru, kromě jedné části, která spojuje člověka s exteriérem. V tématu čas jsem se inspiroval vyhlídkou na přírodu, bez nutnosti opustit objekt. Tento prostor bude nejvíce využíván ve volném čase a bude sloužit pro odpočinek po náročném dni. V tématu světlo jsem navrhl horizontální rohové světlíky, které mají dosáhnout příjemného ranního probuzení, nebo lákat na jiná nejvyužívanější místa v objektu. Závěrečným úkolem bylo propojit předešlá témata, kde jsem spojil jednotlivé části a zajistil tím běžný život pro vlastníky domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD