Práce ateliérů ZAN

Ateliér Brána

Pavel Lakomý

Anotace

Rušná ulice, kudy si auta zkracují cestu z Břevnova na Dědinu, a starý ovocný sad s přírodním koupalištěm. Dvě odlišná místa... Mezi nimi stojí ateliér Brána. Jeho srdcem je nádvoří. Je vyvýšené a obehnané zdí, aby se co nejvíce oddělilo od komunikace a návštěvníky chránilo před okolním světem. Ze dvora se vstupuje do objektů a lze jím také projít rovnou do sadu. Galerie a ateliér se nachází ve vyšší dvoupodlažní hmotě. Můžou se zde pořádat výstavy a workshopy pro veřejnost. V přízemní hmotě je ubytování pro 3 rezidenty a společenská místnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.