Výstava ateliérových prací

Komunitné centrum Kampa

Richard Mészáros

Anotace

Komunitné centrum sa nachádza na ostrove Kampa v centre mesta Praha, avšak jeho okolie obklopuje park a zelené plochy. Rozprestiera sa na brehu rieky Vltavy a ponúka nádherný výhľad na panorámu starého mesta. Koncept stavá na prepojení parku, komunitného centra a nábrežia ale zároveň oddeľuje priestory na verejné, poloverejné a súkromné. Komunitné centrum naväzuje na pamiatkovo chránenú stenu, ktorá uzatvára átrium a v dvoch krídlach je nad ňu časť nadstavaná. Do átria sú orientované miestnosti a človek doň vidí už pri vstupe. Átrium slúži ako priestor, ktorý sa dá v lete využiť a dajú sa doňho otvoriť okolité miestnosti a prepojením vzniká jeden veľký priestor.Zo strany parku je pred komunitným centrom vlastná predzáhradka, ktorá slúži deťom na hranie, študovanie, oddych.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.