S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Komunitné centrum Kampa

Richard Mészáros

Anotace

Komunitné centrum sa nachádza na ostrove Kampa v centre mesta Praha, avšak jeho okolie obklopuje park a zelené plochy. Rozprestiera sa na brehu rieky Vltavy a ponúka nádherný výhľad na panorámu starého mesta. Koncept stavá na prepojení parku, komunitného centra a nábrežia ale zároveň oddeľuje priestory na verejné, poloverejné a súkromné. Komunitné centrum naväzuje na pamiatkovo chránenú stenu, ktorá uzatvára átrium a v dvoch krídlach je nad ňu časť nadstavaná. Do átria sú orientované miestnosti a človek doň vidí už pri vstupe. Átrium slúži ako priestor, ktorý sa dá v lete využiť a dajú sa doňho otvoriť okolité miestnosti a prepojením vzniká jeden veľký priestor.Zo strany parku je pred komunitným centrom vlastná predzáhradka, ktorá slúži deťom na hranie, študovanie, oddych.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.