Práce ateliérů ZAN

Dům pro umělce v zahradách Kinských

Daniel White

Anotace

Obsah této práce je návrh rodinného domu s ateliérem pro umělce v zahradě Kinských, kompoziční rozbor vybraného domu a návrh psí boudy ve stylu konkrétního známého architekta. Odevzdává se portfolio a skicák, oba ve formě pdf.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský