Práce ateliérů ZAN

Trilobití

Lucie Medková

Anotace

Dohlédnout dál, ponořit se do hlubin... Rozhlédnu se. Vybrat vyhlídkové místo na Zlíchovském kopci, který je sám o sobě vyhlídkou, není tak snadné. Dostávám se o pár výškových metrů níž a ocitám se na plošině. Vidím Pankrác, Podolí, Vyšehrad, Žižkovskou věž, dokonce i kostel sv. Ludmily na Vinohradech a také Smíchovské nádraží. Přímo pode mnou občas projede motoráček po kolejích Pražského semmeringu. Pořád stojím, není tu žádné místo k sezení a já začínám v myšlenkách dávat nevyužitému prostoru jeho budoucí podobu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková