Práce ateliérů ZAN

Fun Palace II: Karlowicz

Šimon Pešek

Anotace

Rovnováha a stále se opakující obnova jsou základem dynamického, ale stabilního přírodního systému. Je to systém, kde každý rostlinný a zvířecí druh zaujímá nějakou malou, ale důležitou úlohu. Skládá se z nespočtu proměnných a jeho neuvěřitelná komplexnost nám stále zabraňuje mu porozumět, nebo ho napodobit. Tento robustní a nepolapitelný systém přírody nám ukazuje rovnováhu, jíž můžeme být součástí. Zalesnění a zpřístupnění výsypky u Malého Březno je snaha člověka navrátit území zpět ne do původního stavu, ale do stavu, kdy život a cyklus může pokračovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD