Závěrečné práce

Trojmezí - Město a sad

Bc. Lukáš Rous

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Trojmezí – nezastavěné území v Praze. Rozkládá se okolo městských částí Praha 10, 11 a 15. Je obklopeno sídlišti Chodovec, Spořilov,Práče a Hostivař. Částečně zasahuje do přírodního parku Hostivař a Záběhlice. Leží v nivě potoka Botič, kde se nachází přírodní památka Meandry Botiče. Trojmezí – chybějící část mozaiky města či krajina? Koncept řešení je založen na propojení stávající zástavby nově vloženou strukturou a vytvořením nového centra - ,,nové čtvrti‘‘,respektující krajinné prvky, determinující toto území

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.