Práce ateliérů ZAN

Mladý Obal / Hra

Barbora Chotěborová

Anotace

JEŽURA První zadání je Mladý Obal, ekologické balení produktů Self care. Můj návrh je obal na vatové tyčinky. Mým cílem bylo přidat obalu další hodnotu (hravost a interakci). Obal jsem stylizovala do podoby ježka.

PLATS Druhé zadání je Hra. Vytvořila jsem organickou stavebnici, která rozvíjí představivost a prostorové vnímání. Stavbou objektů zjišťujeme stabilitu a rovnováhu každé části.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová