Práce ateliérů ZAN

Dům s ateliérem

Magdalena Vašková

Anotace

Dům je navržen pro umělce pracujícího s keramikou. Chtěla jsem navrhnout místo, kde se může naplno věnovat své práci, pořádat menší kurzy, ale zároveň trávit čas s rodinou a přáteli. Při navrhování jsem brala v potaz okolní zástavbu, kterou z velké části tvoří funkcionalistické vily. Stavba se nachází v Praze na Hanspaulce, na poměrně strmém terénu. Parcela má celkové převýšení čtyři metry, což jsem řešila částečným zapuštěním prvního nadzemního podlaží do terénu a terasovitou úpravou terénu kolem domu. Dům jsem rozdělila na čtyři podlaží podle funkce kterou mají.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jiří Hůrka