Práce ateliérů ZAN

Anotace

Návrh A Crease odpovídá na otázku, co vlastně lidé na Dívčích hradech dělají – sedí, leží a shlíží. Vyhlídka by měla být místem zastavení, odpočinku, pohodlí. Nakloněné plochy poskytují sklon k pohodlnému sedu i lehu. Vyhlídka existuje v reakci na terén pod ní, nesnaží se trčet, nepřekáží větru. Své okolí respektuje výškou, která je téměř nulová. Dává tak prostor tomu na čem záleží. Prokopskému údolí, Dívčím hradům, výhledům, a doplňuje pohodlí, které na kamenité stepy není. Vyhlídka se zahýbá a přehýbá, její hrany jsou jako puky, jako celek je vlastně pomačkaná a určitě svraštělá (z vrcholů do prohlubní jako kdyby se svraštila ve směru zvenku dovnitř). Vyhlídka je tohle všechno. Vyhlídka se nemůže jmenovat ani the crease, protože by neměla být jedna. Je to A Crease.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková