Práce ateliérů ZAN

Fun Palace II: Dva

David Vintera

Anotace

V projektu zvaném dva se dva lidé dostávají za hranici běhu běžného života. Vstupují do prostoru, jehož atmosféra je pohlcuje a přesouvá do jiné dimenze. Snaží se o vytrhnutí z kontextu každodenního žití. Nabízí příležitost určitého zastavení. Stavba zahrnuje vstupní zázemí a dva samostatné pobytové prostory. Hlavní prostor s vazbou, výhledem, na pohnutou lidskou přirozenost v podobě vytěžené krajiny a místnost s postelí, pomyslnou jeskyni, která je od okolního světa plně oddělena. Zatímco si člověk při pohledu do krajiny uvědomuje špatné lidské počínání, může sám své chyby smýt v bazénu. Při odpočinku ve spací zóně naopak není vyrušován žádnými vnějšími okolnostmi, stropní otvory otevřené k nebi umožňují odpoutat se od věcí kolem nás a veškeré přemýšlení směřovat do svého nitra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD