Závěrečné práce

Dva domy na farním dvoře

Vozák Martin

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešenými objekty je bytový dům sloužící k trvalému bydlení sociálně slabších skupin obyvatel a apartmány sloužící ke krátkodobému ubytování. Objekty jsou součástí farního areálu v Mnichově Hradišti. Objekty mají vcelku pravidelný půdorys respektující zástavbu farního dvora. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní. Apartmány mají dvě nadzemní podlaží. Součástí objektu apartmánů je společenská místnost, jinak celý objekt slouží ubytování. Bytový dům má v suterénu obslužné prostory a v nadzemních podlažích jen bytové jednotky. Objekty vytyčují polosoukromou zahradu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.