Práce ateliérů ZAN

Mladý obal. Hra

Karolína Petřeková

Anotace

Mladý obal
Cílem tohoto zadání bylo vytvořit inovativní obal na produkty péče o tělo pro soutěž Model Young Package. Obal musí být vyroben z papíru, kartonu či jiného alternativního materiálu. Zabývala jsem se problematikou klasické zubní pasty v plastové tubě, z které vzniká velké množství odpadu zatěžujícího planetu. Výsledkem je plně recyklovatelný obal na zubní pastu v tabletách, který tento problém eliminuje.

Hra
Zadání hry, která člověku krátí dobu po čas karantény. Hra by měla být navržena ve vztahu k člověku, jeho tělu či k přírodě/krajině jako celku. Mým konceptem je hra ovlivněna počasím. Je v přímém kontaktu s přírodou a člověkem zároveň. Elementy hry fungují na principu zvukových efektů deště, větru a kytarových strun.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová