Práce ateliérů ZAN

Mladý obal / HRA

Marie Cikhartová

Anotace

Mladý obal:
Navrhněte nový papírový obal libovolného kosmetického & self-care produktu do soutěže Mladý obal 2020.

Hra pro koronavirové období:
Navrhněte společenskou hru na rozptýlení během karantény. Hra musí obsahovat minimálně 2 segmenty.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová