Práce ateliérů ZAN

Dom pre umelca v Záhradách Kinských

Vanda Nemčeková

Anotace

Úlohou tohto semestra pre základný ateliér bolo navrhnúť rodinný dom pre umelca na mieste súčasného domu číslo 99 v Záhradách Kinských. Cieľom tejto práce je navrhnúť moderný dom pripomínajúci pôvodnú budovu s maximálnym využitím existujúceho terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský