Práce ateliérů ZAN

Nadačný dom pre umelcov

Karin Sterczová

Anotace

Nadačný dom pre umelcov s výhľadom do krajiny, osada Baba Výslednú podobu navrhovaného komplexu formoval strmý svahovitý pozemok. Nadačný dom je navrhnutý do hornej časti husto zalesneného pozemku vo svahu, pod líniou pôvodnej funkcionalistickej rodinnej zástavby. Prírodné prostredie, diaľkové pohľady do krajiny sú pridanou hodnotou tohto návrhu. Využitie prirodzeného reliéfu svahovitého pozemku umožňuje použiť skeletovú konštrukciu zapustenú do svahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler