Ateliéry

ZAN Liesler

„Ruka je oknem do duše.
– Immanuel Kant

Výuka ZAN Liesler & Durdis je inspirována metodou 4 kroků k návrhu zelené stavby. Od výběru staveniště a zhodnocení všech aspektů ovlivňujících návrh a okolí přes hmotové řešení definující geometrii, tvar a orientaci vůči světovým stranám i následné využití pasivní energie (např. stínění) či aktivní energie (např. sluneční kolektory). Při výuce mimo jiné dbáme na zpracování návrhu ve variantách a na ručním skicování.

„Ruka není jen pouhou částí těla, ale výrazem a pokračováním myšlenky, která musí být zachycena a sdělena.
– Honoré de Balzac

Více

„Tužka v ruce umělce nebo architekta se stává mostem mezi představující si myslí a formující se představou. Spojení ruka–nástroj a oko–ruka–mysl je zásadní pro zručnost architekta. Je to interakce emoce a představivosti, inteligence a tvoření, teorie a života.
– Juhani Pallasma, Myslící ruka

Mladí architekti musejí být připraveni na to vést své týmy správným směrem v navrhování. Principy ekologické architektury by měli mít zaryty pod kůží a umět s nimi plynule reagovat na nové architektonické směry.  

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler